reforma sistema pensions

Reforma del sistema públic de pensions

Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions

El 17 de març passat el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el RDC 2/2023, per tal de reformar el sistema públic de pensions. Es tracta d’un dels objectius perseguits pel govern al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del 2021.

Entrarà en vigor a partir del primer dia del mes següent a la publicació, és a dir, l’1 d’abril de 2023, llevat de certes disposicions relacionades amb la Llei General de la Seguretat Social.

El projecte s’ha enfocat principalment a revalorar les pensions mínimes i no contributives, així com blindar la revaloració de les pensions presents i futures. A més, un altre dels seus objectius principals és impedir la penalització als treballadors amb trajectòries professionals irregulars.

Per complir-los, ha establert una sèrie de mesures a aplicar:

Increment gradual de les bases màximes de cotització

Aquesta actualització es farà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Estableix un increment de l’1,2% fins al 2025.

A més, es crea la quota de solidaritat, que pretén gravar la massa salarial que excedeixi la base màxima de cotització. La quota serà del 6% (5% per part de l’empresa i 1% del treballador) per als salaris més alts que superin la base màxima de cotització. Es realitzarà de manera progressiva, començant per un 1%, arribant al màxim el 2045.

Modificació del MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional)

Es va crear el 2021, ara es pretén que creixi una dècima cada any, fins a assolir l’1.2% el 2029. Començarà aquest any en un 0.60%, dividit al 0.50 a l’empresa i 0.10 el treballador.

Nou còmput per al càlcul de la pensió en matèria de treballadors amb cotitzacions irregulars

L’objectiu principal de la mesura és protegir les carreres professionals inestables, ja sigui per cura de fills o bé per precarietat laboral en relació amb la crisi financera. Pretén compensar l’impacte de les circumstàncies esmentades, per això ofereix dues alternatives. El treballador podrà triar la més beneficiosa de les següents: els 29 darrers anys descomptant els 2 pitjors anys o els 25 darrers anys.

Increment del complement per bretxa de gènere

El Reial decret llei pretén elevar un 10% addicional del complement per bretxa de gènere a la seva revaloració anual durant el 2024 i el 2025.

 

Reforç de les pensions mínimes

Estableix pujades addicionals als pensionistes més vulnerables. A més, estableix que el Govern haurà de fer un seguiment de l’evolució de les mateixes, per valorar-ne l’impacte i revisar-ne els paràmetres.

Cotització d’alumnes en pràctiques

S’estableix una nova modificació perquè els alumnes en pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes cotitzin amb una bonificació del 95%. Entrarà en vigor a partir del 1 d’octubre. 

Necessites un advocat expert en Dret Laboral?

Advocats especialistes en Seguretat Social

Resumen
Reforma del sistema públic de pensions
Nombre del artículo
Reforma del sistema públic de pensions
Descripción
Ampliació de drets dels pensionistes, reducció de la bretxa de gènere i l'establiment de nou marc de sostenibilitat del sistema de pensions
Publisher Name
ABOGADOS BLANCO MORA
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?