Advocats a mataro - trasllat o canvi de residencia fill menor

Trasllats i canvis de residència del fills menors: 20 criteris essencials

Què passa quan un dels progenitors decideix traslladar-se a viure a una altra localitat o mudar-se de país, canviant també el lloc de residència habitual dels fills menors? Quins aspectes essencials hem de tenir en compte?

Aquesta és una de les escenes més freqüents quan arriben aquestes dates estiuenques: les vacances i els trasllats amb els menors i les famílies d’origen de cadascun dels progenitors donen lloc a les relocation disputes.

La nova redacció de lart. 154 CC, introduïda per la Llei 8/21, (SP/LEG/34154) disposa que, dins de les facultats inherents a la pàtria potestat, està inclosa la de “Decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, si no n’hi ha,”.

D’aquesta manera, totes les decisions sobre trasllats i canvis de residència habitual dels fills menors es troben dins l’àmbit de l’exercici conjunt de la pàtria potestat. Precisament per això, els dos progenitors hauran d’adoptar de comú acord, o bé o per un d’ells amb el consentiment de l’altre, llevat de situacions d’urgent necessitat, i, en cas de desacord, sempre pel jutge.

Si no ho fes així, estaríem per regla general, davant d’un trasllat il·lícit, en la mesura que afecta el dret del menor a relacionar-se amb el progenitor que no es trasllada i al dret de l’últim a relacionar-se amb els seus fills ia prendre part en la decisió sobre el seu lloc de residència. Es tracta d’un conflicte on conflueixen: els drets del progenitor que es vol traslladar, els de l’altre progenitor i els dels fills menors.

Davant la transcendència que tenen aquests trasllats dels fills menors a una altra localitat o a l’estranger, especialment durant les vacances ia l’estiu, és imprescindible conèixer quins són els indicadors, els elements i les circumstàncies que han de ser valorats perquè es puguin autoritzar.

Quins serien els criteris a tenir en compte?

 1. L’interès superior els nens, nenes i adolescents
 2. L’edat dels menors
 3. La voluntat i desig dels fills
 4. Si estem davant una custòdia monoparental o compartida
 5. El criteri de benestar dels fills
 6. Les característiques dels fills i la seva capacitat d’adaptació als canvis
 7. L’arrelament que tinguin en el lloc de residencia actual
 8. L’arrelament del progenitor en el lloc/país en el que es trasllada
 9. La relació amb cadascún dels progenitors i amb les seves families extenses
 10. La relació que tenen els progenitors entre sí
 11. La capacitat i voluntat dels titulars de la responsabilitat parental per cooperar
 12. Les motivacions concretes que justifiquen la petició del trasllat
 13. El carácter estable de la proposta
 14. La data o el momento de l’any en que es planteja
 15. La distancia geográfica i les facilitats d’accés entre les dues localitats
 16. Les condicions escolars, sanitaries, socials i de vivenda a la nova residencia del menor
 17. El plantejament i organització de les comunicacions, visites, estancies i gastos
 18. La incidència económica i patrimonial del canvi
 19. La realització d’un interrogatori exhaustiu
 20. La pràctica de prova pericial normalment psicológica i, a vegades, social

Font: blog.sepin.es

Necessites un advocat expert en Dret Familiar?

Advocats especialistes en dret de familia, fills i menors.

Resumen
Trasllats i canvis de residència del fills menors: 20 criteris essencials
Nombre del artículo
Trasllats i canvis de residència del fills menors: 20 criteris essencials
Descripción
Què passa amb els fills quan un dels progenitors decideix viure a una altra localitat o país?
Autor
Publisher Name
ABOGADOS BLANCO MORA
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?